Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, gondolkodunk, magyarul műveljük magunkat.

Minden ennek a legfőbb célnak csak eszköze, alkalma, segítője kell, hogy legyen.” (Kányádi Sándor)

A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületét (KMTKE) a magyar kultúra ápolásának és fejlesztésének céljából 2014 februárjában hívta életre Takaró Mihály. Az Egyesület munkáját a Rákóczi Szövetség önzetlen támogatásával indíthatta meg, 2013 nyarán megtartott első szakmai nyári táborának megszervezésével és lebonyolításával. Ez a gyümölcsöző együttműködés azóta is töretlen, hiszen a KMTKE és a Rákóczi Szövetség mindketten elkötelezettek a magyar kultúra ápolásával kapcsolatban.

A KMTKE feladatának érzi a Kárpát-medencei magyarság oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységének segítését: a magyar irodalom tantárgy Kárpát-medencei tanterveinek egyeztetését és harmonizálását. A KMTKE a figyelmet kívánja felkelteni céljai iránt, s ezen célok elérésének érdekében igyekszik minél több érdeklődőt bevonni a közös munkába.

A KMTKE szervezete független, politikán túli munkát folytat, hiszen alapelvei – a magyar kultúra ápolása, a magyar irodalom tantárgy oktatásának fejlesztése – egyértelmű irány ad tevékenységének.

Az Egyesület állandó kapcsolatot tart a Kárpát-medencei magyarság szervezeteivel, segíti szakértői munkájukat, és együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amely elősegíti az Egyesület céljainak megvalósulását.

A 2013 óta zajló tevékenységének köszönhetően Kárpát-medence-szerte szervezi egybe a magyar irodalmat tanító tanárok értékes munkáját, ezzel hozzájárulva nemzeti hagyományaink megőrzéséhez, továbbadásához, a magyarságtudat erősítéséhez. Üléseivel, rendezvényeivel, az évente megtartott egy hetes szakmai nyári tábor megszervezésével, szakmai kiadványokkal segíti elő a Kárpát-medencében élő és tevékenykedő magyar nyelv- és irodalomtanárok továbbképzését, valamint ellátja érdekképviseletüket.

Takaró Mihály,

KMTKE elnöke

Péter Krisztina,

délvidéki területi vezető

Gál Gyöngyi

erdélyi területi vezető

Liktor Katalin,

magyarországi területi vezető

Király Katalin,

kárpátaljai területi vezető

Close Menu