Állásfoglalás

Állásfoglalás

A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete a NAT megújulásának folyamatát mindvégig nyomon követte és két nemzetközi (2018 – Eger, 2019 – Sátoraljaújhely) valamint öt regionális konferencián foglalkozott a magyar nyelv és irodalom megújítandó tanításának kérdéseivel. Örömmel látjuk, hogy nemcsak a tanítandó tartalmak, hanem a módszerek tekintetében is megjelent jónéhány javaslatunk a szövegben.

Összességében a módosított NAT minőségi, érdemi javulást hozhat a magyar nyelv és irodalom tanításában.

Az új NAT magyar nyelv és irodalomból jelentősen növeli a tanári szabadságot, hiszen a tanárok számára a tanórák 20% -ában a leadandó tanagyag tekintetében saját döntést biztosít. Ez nagy és szabad mozgásteret ad pl. a kortárs irodalom tanításában, hiszen a pedagógusok és a diákok számára is lehetőséget teremt a választásra. Kiemelkedően értékesek a magyar tanári társadalom nagy többségének felfogását tükröző „Általános alapelvek”, „Célok” fejezetek. A pedagógus (tanár) szerepének deklarálása is régi, jogos igényt elégít ki.

A kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, személyiségfejlesztés, a morális és érzelmi nevelés kiemelt célként jelenik meg az anyagban.

Az új óraháló a 11-12. évfolyamon heti 4 órát rendel el magyar nyelv és irodalomból. Ezen felül további 5 óra használható fel szabadon választható módon. Ez további lehetőségeket biztosíthat a tantárgy tanításának számára.

Az újonnan bekerülő tartalmak azért nem okoznak tanulói terhelésnövekedést, mert bizonyos, a régi törzsanyagban szereplő ismeretek arányos csökkentésével a módosított NAT egyensúlyt teremtett a tanórák és a tananyag mennyisége között. A régi törzsanyag döntően megmaradt, de az újszerű elrendezés lehetőséget biztosít a szélesebb körű kitekintésre.

Az új tartalmi elemek, illetve megközelítések szintén lehetőséget teremtenek a 20. századi magyar irodalom kiegyensúlyozott, elfogulatlan, átfogó bemutatására.

  1. Fontos, pozitív változást jelent, hogy bekerültek a NAT-ba a legjelentősebb, határon túl keletkezett irodalmi alkotások is, ezáltal végre egyetemes magyar irodalmat tanulhatnak a jövendő magyar generációk.
  2. Kiemelt jelentőségű tény az is, hogy sok-sok évtized után újra van magyar műveltségsztenderd, mely szakítást jelent a régi, világnézetileg egyoldalú és elfogult, még a szocializmusban kialakult torz és csonka kánon tanításával.
  3. Megújult az első képzési szakasz (1-4. évfolyam) tanítási struktúrája, melyben a legmodernebb módszerek köszönnek vissza.
  4. A felső tagozaton 5-6. évfolyamon megjelenik a tematikus, motivikus közelítés, fokozatos átmenetet biztosítva az alsó és felső tagozatos oktatás között.
  5. A középiskolai tananyag újszerű elrendezése, valamint az itt megjelenő új tartalmak lehetővé teszik az irodalmi alkotások értékközvetítő funkciójának megértetését, segítik a befogadást.

Mindezek fényében Egyesületünk egyetért a módosított, megújított NAT törekvéseivel, és üdvözli azokat, megértve, hogy léteznek, létezhetnek ettől eltérő vélemények is. Nyilvánvaló, hogy nem lehetne olyan javaslatot tenni, amely kivétel nélkül mindenkinek ízlése, irányultsága tekintetében megfelelő lenne.

Fontos kérdés, hogy a megújított NAT implementációja mennyire lesz hatékony és sikeres a jövőben. A tankönyvek átdolgozása, valamint a magyar szakos kollégák kellő felkészítése elengedhetetlen tényezője a célok megvalósulásának.

A KMTKE Területi Részeinek elnökei

Budapest, 2020. február 3.

Vélemény, hozzászólás?

Close Menu